Brama przesuwna i oświetlenie terenu

W ramach zamówienia wykonano:

1)      Modernizację oświetlenia terenu zewnętrznego hali sportowej (28 latarni istniejących + montaż dodatkowych, kompletnych latarni przy bramach wyjazdowych – 3 szt.):

·         wymiana przewodów izolowanych w latarniach,

·         wymiana tabliczek bezpiecznikowych,

·         wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego,

·         wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń.

Oświetlenie automatycznie włączane poprzez czujkę zmierzchową z możliwością sterowania ręcznego poprzez włącznik znajdujący się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (rozdzielnia główna budynku).

2)      Wykonanie rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych

3)      Bramy wjazdowe na teren zewnętrzny Hali Sportowej:

·         wykonanie konstrukcji nośnej dla bram wjazdowych przesuwnych,

·         wykonanie konstrukcji bram wjazdowych przesuwnych,

·         wykonanie zasilania do automatyki bram wraz ze synchronizowaniem z systemem SSP),

·         wykonanie kompletnej automatyki bram przesuwnych.

·         przeprowadzenie wszelkich pomiarów i sprawdzeń.