Modernizacja parkingu i drogi

W ramach zamówienia wykonano:

1)      Modernizację nawierzchni drogi pożarowej i parkingu –około 1560 m2,

·         masa asfaltowa 75 kg/m2,

·         naprawy cząstkowe –masa asfaltowa 125 kg/m2,

·         demontaż istniejących i montaż nowych krawężników około 350 mb. – krawężniki 15x 30 na ławie betonowej z oporem.

2)      Chodnik – dł. Około 65 mb, demontaż istniejącego chodnika i montaż nowego o parametrach: kostka 6 cm na posypce + podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, ewentualnie stabilizacja –cement RM 2,5 MPa 20 cm + wzmocnienie podłoża geowłókniną.

3)      Miejsca parkingowe –minimum 22 miejsca, z płyt ażurowych parkingowych betonowych gr. 10 cm na podsypce 1-1,5 piaskowo cementowej, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 lub stabilizacji RM 5MPa, grubość 20 cm +wzmocnienie podłoża geosyntetykiem.

4)      Pozostałe miejsca parkingowe – na nawierzchni asfaltowej.

5)      Organizacja ruchu –sporządzenie projektu oraz uzyskanie jego zatwierdzenia, montaż znaków pionowych i poziomych włącznie z oznakowaniem (numery) miejsc parkingowych.