Termomodernizacja hali

Inwestycja obejmowała remont i docieplenie elewacji oraz remont wybranych pomieszczeń budynku. Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego pomieszczeń i elewacji, parametrów izolacyjnych oraz kosztów ogrzewania. W ramach pracy wykonano również napis podświetlany „HALA SPORTOWA” dodający walorów estetycznych i informujący mieszkańców o funkcji obiektu. Efekt widoczny na fotografiach.