Uruchomienie systemu parkingowego (hala sportowa)

Wykonany system parkingowy został wyposażony w punkt  poboru opłat w punkcie obsługi parkingu tj. w recepcji Hali Sportowej oraz m.in. w :

1)      Moduł wjazdowy :

·         automat wjazdowy biletowy (bileterka –dystrybutor biletów z kodem kreskowym),

·         czujnik kart zbliżeniowych obsługujący karty abonamentowe, wraz z wyświetlaczem informującym o zbliżającym się terminie wygaśnięcia abonamentu,

·         szlaban automatyczny,

·         pętle indukcyjne z detektorem pętli,

·         tablica informacyjna wyświetlająca napisy, informująca o ilości wolnych miejsc (dotyczy miejsc parkingowych czasowych, nie dotyczy miejsc objętych abonamentem),

2)      Moduł kasowy:

·         kasa komputerowa ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu (drukarka fiskalna)

·         program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego (z lub bez nowej stacji roboczej wraz z niezbędnym osprzętem typu monitor, klawiatura, mysz nową jednostkę PC),

3)      Moduł wyjazdowy:

·         automat wyjazdowy skanujący opłacone papierowe bilety z nadrukowanym kodem kreskowym –skaner,

·         abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych,

·         szlaban automatyczny,

·         pętle indukcyjne z detektorami pętli.